Регламент

„АКОРДЕОМАНИЯ“ - МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН ФЕСТИВАЛ 2020

РЕГЛАМЕНТ на МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС „АКОРДЕОМАНИЯ“

 

Сдружение „Акордеомания Арт“ с партньорството на Oбщина Плевен, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ - Плевен, НЧ „Съгласие 1869“ - Плевен и Център за подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца – Плевен, организира в периода от 4 юни до 7 юни 2020 г. „АКОРДЕОМАНИЯ“ - МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН ФЕСТИВАЛ в рамките, на който се провежда Международен конкурс за акордеон, с цел обмяна на най-нови тенденции между учащи, педагози и изпълнители в областта на акордеонното изкуство от цял свят, създаване на творчески контакти и възможности за бъдещи професионални кариери.                                                                                                                                                                             

 

ФЕСТИВАЛЪТ ВКЛЮЧВА

• Международен конкурс „Акордеомания“ в 14 категории;
• Майсторски класове;
• Концерти;
• Изложение на музикални продукти, представяне на музикални инструменти;

 

1. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.1. В Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“ могат да вземат участие акордеонисти и баянисти от всички националности. 

1.2. Конкурсът се провежда в гр. Плевен, България от 4 до 7 юни 2020 г. в следните категории:
      I-VI СОЛИСТИ
      VII-VIII ВИРТУОЗНА И ЗАБАВНА МУЗИКА
      IX-XI ФОЛКЛОР
      XII-XIV КАМЕРНА МУЗИКА

1.3. Документите за участие в Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“ се изпращат най-късно до 5 май 2020 г. Всеки кандидат, който се запише след тази дата, но не по-късно от 15 май,  заплаща такса, която е с 25% по-висока от посочената в т.2.1.

1.4. Необходими документи за участие:

1.4.1. Формуляр за кандидатстване, който може да се попълни онлайн на официалната уеб страница на събитието www.festival.accordiomaniaart.com, или да се попълни и изпрати на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
1.4.2. Задължително се изпращат (през електронната форма или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  като прикачени файлове) следните документи:
- подписана декларация-съгласие за обработване на лични данни (оригиналът се носи при пристигане);
- подписана декларация-съгласие с Регламента на конкурса (оригиналът се носи при пристигане);
- снимка (до раменете, jpg файл, именуван с име и фамилия на участника);
- копие от документ за платена такса за участие (в нея не трябва да са включени банковите такси) по банковата сметката на организатора Акордеомания Арт Сдружение.

1.4.3. Всеки участник от категории камерна музика и фолклор подава индивидуално формуляр за кандидатстване. Във формуляра се посочва наименованието на камерния състав или фолклорна група.

1.5 Задължително при регистрация на място се представя  оригинален документ за самоличност (акт за раждане, лична карта  или паспорт) за сверяване на личните данни.

1.6. Организаторът потвърждава регистрацията на участника на посочения от него имейл само когато всички документи в т.1.4. са поучени в срок.

1.7. С подаване на Формуляра и необходимите документи за регистрация, всеки участник декларира, че е запознат и съгласен с условията на регламента и предоставя безвъзмездно на организаторите Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ авторското  право върху аудиозаписите, видеозаписите и снимките от представянето му в конкурса. С участието си в конкурса и с оглед на утвърждаване на имиджа му в страната и чужбина, кандидатите безвъзмездно предоставят на Сдружение „АКОРДЕОМАНИЯ АРТ“ правото да записва, възпроизвежда, популяризира, както и да организира възпроизвеждането и разпространението на техните изпълнения в конкурса и на концертите на CD, SACD, саундтрак, аудио касета, видеокасета, видеодиск или CD-ROM / CD-i, DVD, минидиск, или всеки друг съществуващ или бъдещ носител, включително и правото от името на АКОРДЕОМАНИЯ АРТ да излъчват техните изпълнения и интервюта чрез всяко телевизионно или радиопредаване, включително интернет, кабелни мрежи, наземни или други излъчвания, живи или предварително записани, в България или в чужбина. Това преотстъпване на права се предоставя от участниците в конкурса за всички изпълнения по време на състезанието и за концертите на лауреатите за период от 50 години, считано от датата на изпълнение.

1.8. Редът за явяването на участниците е по азбучен ред. Редът за явяването в категории от XII до XIV се определя от възрастта на най малкия участник в камерния състав. Графикът за реда на явяването на участниците ще бъде публикуван в официалния сайт на фестивала www.festival.accordiomaniaart.com и на видно място в залата.

1.9. Всеки участник може да се яви в повече от една категория, като няма право да изпълнява едно и също произведение повече от един път в рамките на конкурса. Изпълненията трябва да са акустични, без озвучаване.

1.10. В случай на неявяване на участник по обективни или субективни причини, платената такса за участие не се възстановява.

 

2. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Всеки участник е необходимо да заплати такса за участие по регламент, както следва:
За категории от I до XI – по 60 лева;
За категории от XII до XIV - по 30 лева на 1 участник от камерен състав;

2.2. Таксите се  заплащат само по банков път по банкова сметка:
      IBAN: BG51FINV91501017286611
      BIC: FINVBGSF
      Банка: Първа Инвестиционна Банка АД
      Титуляр на сметката:  Акордеомания Арт Сдружение
      В основание за превод се изписва: Имена на участник, категория; (например: Иван Иванов, кат.3)

2.2.1. В един платежен документ може да се осъществи плащане за няколко дейности.
    Напр.: Имена на участник, Категория 11+настаняване;
    Имена на участник, Кат. 8 + майсторски клас;
    Имена на участник, Кат. 6,10 + майсторски клас + настаняване; и т.н.

2.2.2. В един платежен документ може да се осъществи плащане за няколко участници:
    Напр. Имена на участник-Категория 9, Имена на участник-Кат. 9; 
    Имена на участник-Категория 11, Имена на участник-Кат.11,  Имена на участник-Кат.11;

2.2.3. Когато платежният документ е общ, той се прикачва към формуляра за кандидатстване от всеки участник в категории камерна музика или фолклор.

 

3. РЕГЛАМЕНТ ПО КАТЕГОРИИ

3.1. СОЛИСТИ

I категория: участници родени през 2010 г. и по-късно. Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон – обща продължителност до 5 минути.
II категория: участници родени през 2008 г. и 2009 г. Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 6 минути.
III категория: участници родени през 2006 г. и 2007 г. Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 8 минути.
IV категория: участници родени през 2004 г. и 2005 г. Програма: Композиции по избор с различен характер, едната от които задължително трябва да е оригинална за акордеон - обща продължителност до 12 минути.
V категория: участници родени през 2001 г., 2002 г. и 2003 г. Програма: Композиции по избор с различен характер, от които задължително една, написана преди 1800 година и минимум една оригинална за акордеон - обща продължителност до 20 минути.
VI категория: участници родени през 2000 г. и по-рано. Програма: Композиции по избор с различен характер, от които задължително една, написана преди 1800 година и минимум една оригинална за акордеон - обща продължителност до 30 минути.

 

3.2. ВИРТУОЗНА И ЗАБАВНА МУЗИКА

VII категория: участници родени през 2001 г. и по-късно. Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 10 минути.
VIII категория: участници родени през 2000 г. и по-рано. Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 15 минути.

 

3.3. ФОЛКЛОР
Само за X и XI категории: (акордеон + солов инструмент(и), различен от акордеон и/или певец/певица/певци). Категорията се определя от възрастта на акордеониста.

IX категория: участници родени през 2006 г. и по-късно. Програма с продължителност до 7 минути. Акордеонистът изпълнява:
- 2 солови фолклорни пиеси в различен размер; 

X категория: участници родени през 2001 г.,2002 г., 2003 г., 2004 г. и 2005 г. Програма с продължителност до 12 минути. Акордеонистът изпълнява:
- 1 солова фолклорна пиеса;
- 2 фолклорни пиеси (безмензурна и бърза), в които акордеонистът акомпанира на: солов инструмент(и), различен от акордеон и/или певец/певица/певци.

XI категория: участници родени през 2000 г. и по-рано. Програма с продължителност  до 15 минути. Акордеонистът изпълнява:
- 1 солова фолклорна пиеса с безмензурна и бърза част;
- 2 фолклорни пиеси (безмензурна и бърза), в които акордеонистът акомпанира на: солов инструмент(и), различен от акордеон и/или певец/певица/певци.

 

3.4. КАМЕРНА МУЗИКА (до 9 изпълнители, от които минимум 1 акордеон/баян/бандонеон; допуска се озвучаване)

XII категория: участници родени през 2005 г. и по-късно. Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 8 минути.
XIII категория: участници родени през 2001 г., 2002 г., 2003 г.  и 2004 г. Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 12 минути.
XIV категория: участници родени през 2000 г. и по-рано. Програма: Композиции по избор с различен стил и характер - обща продължителност до 15 минути.

 

4. ЖУРИ И ОЦЕНЯВАНЕ

4.1. Изпълненията се оценяват от международно жури по 25 точкова система. Всеки член на журито поставя оценката си самостоятелно, без правото да я съобщава на друг член на журито.

4.2. Средната стойност от оценките, закръглена до третия знак след десетичната запетая, представлява крайната оценка на всеки състезател. Подреждането на участниците в съответната категория се извършва на база получените точки, подредени в низходящ ред. Първа награда се присъжда на участника с най-много точки, само ако неговите точки са 23 или повече. Втора награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 21 или повече точки. Трета награда се присъжда на следващия в подреждането участник, който е получил 19 или повече точки.

(Пример 1: Първият участник в подреждането е с 24 точки, вторият е с 23.500, третият е с 23 точки. Първа награда се присъжда на участника с 24 точки, втора награда се присъжда на участника 23,500 точки и трета награда се присъжда на участника с 23 точки.
Пример 2: Участник е получил 22,500 точки и е първи в подреждането в своята категория. Тъй като неговите точки са по-малко от 23 – той ще получи втора награда, а първа няма да бъде присъдена. Ако следващият в подреждането участник е с 18 точки, той няма да получи трета награда, тъй като неговите точки са по-малко от 19 точки.
Пример 3: Ако първите двама участници в подреждането са с равен брой точки например 24 точки, тогава се присъждат 2 първи награди и не се присъжда втора награда.)

4.3. Решенията на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

4.4. След приключване на конкурса ще бъдат официално обявени индивидуалните оценки на журито за всеки един участник.

 

5. НАГРАДЕН ФОНД

GRAND PRIX – статуетка, диплом и парична премия от 1000 лв. - се присъжда на участник, получил най-много точки в конкурса. При равен брой точки GRAND PRIX получава участникът с най-малка възраст.

Солисти
Кат. I:   1 място -   90 лв. | 2 място -   60 лв. | 3 място -   40 лв.
Кат. II:  1 място - 120 лв. | 2 място -   80 лв. | 3 място -   50 лв.
Кат. III: 1 място - 160 лв. | 2 място - 110 лв. | 3 място -   70 лв.
Кат. IV: 1 място - 220 лв. | 2 място - 160 лв. | 3 място - 110 лв.
Кат. V:  1 място - 280 лв. | 2 място - 210 лв. | 3 място - 150 лв.
Кат. VI: 1 място - 360 лв. | 2 място - 280 лв. | 3 място - 210 лв.

Виртуозна и забавна музика
Кат. VII:  1 място - 180 лв. | 2 място - 130 лв. | 3 място -   90 лв.
Кат. VIII: 1 място - 220 лв. | 2 място - 170 лв. | 3 място - 130 лв.

Фолклор
Кат. IX: 1 място - 130 лв. | 2 място -   90 лв. | 3 място -   60 лв.
Кат. X:  1 място - 180 лв. | 2 място - 130 лв. | 3 място -   90 лв.
Кат. XI: 1 място - 270 лв. | 2 място - 180 лв. | 3 място - 120 лв.

Камерна музика
Кат. XII:  1 място - 130 лв. | 2 място - 100 лв. | 3 място -   80 лв.
Кат. XIII: 1 място - 180 лв. | 2 място - 140 лв. | 3 място - 110 лв.
Кат. XIV: 1 място - 220 лв. | 2 място - 170 лв. | 3 място - 130 лв.

5.1. Всеки участник получава диплом за участие.

5.2. Участниците, класирани на I място получават парична награда, бронзов плакет със символа на фестивала и право на безплатно участие в майсторски клас.

5.3. Участниците, класирани на II и III място получават парични награди.

5.4. Селектираните от журито участници, получават диплом и право да се явят на финал Trophée Mondial, организиран от Confédération Mondiale de l’Accordéon (Световна конфедерация на акордеона).

5.5. Всички, класирани на I място задължително участват в Гала концерт на победителите с изпълнение, определено от журито.

5.6. Физически и юридически лица, различни от организатора имат правото да обявяват награди, но същите могат да бъдат присъждани само с решение на журито.

5.7. Официалното награждаване на всички участници ще се състои на 6 юни 2020 г. на Гала концерт на победителите. Всяка присъдена, но невзета награда, след тази дата се прехвърля към наградния фонд за следващото издание на конкурса.

5.8. Всички победители трябва да присъстват на церемонията по награждаване в артистично облекло, подходящо за медийно отразяване и публичност.

 

6. НАСТАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА И ТЕХНИ ПРИДРУЖИТЕЛИ

6.1. Настаняването и транспортът са за сметка на участниците и техните придружители.

6.2. Организаторите предлагат възможност за настаняване и изхранване.

 

7. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРИТЕ

7.1. Информация за конкурса можете да намeрите на официалния сайт www.festival.accordiomaniaart.com или да зададете вашите въпроси на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

8. ДРУГИ

8.1. Организаторите си запазват правото да променят условията при възникнали непредвидени обстоятелства.

8.2. Нищожността на някоя от клаузите от настоящият Регламент,  не прави нищожен Регламента на конкурса.

8.3. Регламентът е приет на 8 март 2020 г.

 

Още в тази категория: Категории »

Сдружение АКОРДЕОМАНИЯ АРТ

 

 

 

 

www.accordiomaniaart.com

Организационен комитет

festival@accordiomaniaart.com

 

Международен акордеонен фестивал АКОРДЕОМАНИЯ - Плевен, 4-7 юни 2020
© 2019

Please publish modules in offcanvas position.