Организатори

Сдружение „Акордеомания Арт“ организира в периода от 29 юни до 2 юли 2023 г. Трети Международен акордеонен фестивал „АКОРДЕОМАНИЯ“ в рамките, на който се провеждат: международен и национален конкурс, акордеонна академия и концерти с цел обмяна на най-нови тенденции между учащи, педагози и изпълнители в областта на акордеонното изкуство от цял свят, създаване на творчески контакти и възможности за бъдеща професионална реализация, популяризиране и запознаване на обществеността с постиженията и разнообразните жанрови приложения на акордеона.                                                                                                                                                                       

Сдружение Акордеомания Арт e неправителствена организация, която осъществява общественополезна дейност, част от която е организиране и  провеждане на фестивали, конкурси, майсторски класове, концерти, с цел развитие и популяризиране на различните видове изкуства, реализация на творческия потенциал на младите таланти в областта на музикалното образование и изпълнителско изкуство като създава  условия за обмен на опит и запознаване с нови и прогресивни методики.

Сдружение Акордеомания Арт се представлява от Ценка Тодорова.
Ценка Тодорова завършва магистратура в Академия за музикално, танцово и изобразително  изкуство – гр. Пловдив с квалификация преподавател по акордеон (1995) и преподавател по пиано (2004). Разработва и участва в реализацията на проекти  в сферата на музикалното изкуство.

Дейвид Иванов и Мария Димитрова са възпитаници на  Национално училище по изкуства "Панайот Пипков" - Плевен. След запомнящи се изяви като акордеонист, Дейвид Иванов се насочва към СУ „Климент Охридски“ -  гр. София, където изучава право. Създава „Дейвид бенд“, с който смело експериментира в сферата на фолклора.

Мария Димитрова се дипломира в НМА „Панчо Владигеров“ – София с бакалавърска специалност „акордеонист-инструменталист“ и магистър-специалност „Педагогика на обучението по музика“. В момента е преподавател по акордеон в НУИ - Плевен.

Tе са част от учредителите на Сдружение Акордеомания Арт, обединени от стремежа да утвърждават и развиват акордеонното изкуство в България.

Сдружение АКОРДЕОМАНИЯ АРТ

 

 

 

 

www.accordiomaniaart.com

Организационен комитет

festival@accordiomaniaart.com

 

Международен акордеонен фестивал АКОРДЕОМАНИЯ - Плевен, 29 юни - 2 юли 2023
© 2023